بیانیه شورای مدیران گروههای پزشکی

بیانیه شورای مدیران گروههای پزشکی

بیانیه شورای مدیران گروههای پزشکی
بیانیه شورای مدیران گروه‌های پزشکی

شورای مدیران گروه‌های پزشکی حسب وظیفه و با استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان صنفی اقدام به بررسی آنچه به عنوان #سند_جامع_خدمات_سلامت_در_داروخانه‌ها_در_ایران تدوین و ابلاغ شده است نمود.
اینک نتایج این ارزیابی جهت اطلاع افکار عمومی و نیز استفاده دیگر علاقه‌مندان در قالب "بیانیه تحلیلی سند جامع خدمات سلامت در داروخانه‌های ایران" منتشر خواهد شد.
شورا اطمینان دارد که این تحلیل جامع و کامل نیست اما اعتقاد دارد از آنجا که افراد مختلف با دیدگاه های متفاوت و در کمال آزادی نظرات خود را بیان کرده و در مورد آنچه به عرض میرسد به اجماع رسیده‌اند، میتواند منشا اثر مناسب باشد.

و اینک بیانیه:

شورا اعتقاد دارد که این سند در چهار حیطه دارای خدشه‌ها، نقصانها و ایرادات جدی است:


- مفهومی
- قانونی
- عملیاتی
- مالی

که اثر بخشی و نقش موثر آن را با دیدگاه جامع‌نگر به سلامت مخدوش می‌نماید لذا
ایرادات به اختصار در لیست زیر آمده است:

۱- تدوین این سند با این عنوان و گستره خارج از حوزه اختیارات سازمان غذا و دارو بوده است و به جهت رعایت منافع ملی و دوری از احتمال ایجاد تعارض منافع می‌بایست در نهادی بالا دست‌تر مورد تدوین قرار بگیرد (ایراد قانونی).

۲- تدوین کنندگان سوگیرانه و بدون مشارکت ذینفعان مختلف انتخاب شده‌اند (ایراد عملیاتی).

۳- اهلیت تدوین‌کنندگان برای تنظیم سند در حد ملی مبهم و غیر واضح است (ایراد قانونی).

۴- هدف از تدوین سند در بخش اهداف عمومی بسیار نامفهوم و در بخش اهداف تخصصی در بندهای ۱ و ۴ اشاره به ورود توانایی‌های جدید برای دارندگان داروخانه و احقاق حق داروسازان شده است که نسبت آن با جامعیت سند باید روشن شود، ضمناً مشخص نگردیده است که این سند باید چه چیز را حل و فصل کند و یا چه ثمری را به بار آورد (ایراد مفهومی و عملیاتی).

۵- پرداختن بیش از حد به حوزه های اخلاق عمومی و باورهای دینی، سند را تبدیل به بیانیه کرده است و در کمال تاسف در بخش ارزشهای بنیادین سند، ارزش علمی رشته فقط در یک بند (آخرین بند) از ۱۲ بند قید شده است (ایراد مفهومی).

۶- در بند ۱۰-۴ مشارکت در همه مراحل پیشگیری در هر سه سطح فزونتر از صلاحیت حرفه‌ای داروسازان گرامی، طبق قوانین موجود و خارج از آموزشهای دیده‌ شده می‌باشد (ایراد قانونی و عملیاتی).

۷- در بند ۱۱-۴ در مورد پایش بیماریهای غیرواگیر بدیهی است که امکان انجام مناسب آنها در محیط عمومی یک داروخانه نیست و اگر قرار است محلهای خاص تدارک دیده شود، محل از تعریف داروخانه خارج و به درمانگاه تبدیل خواهد شد (ایراد قانونی و عملیاتی).

۸- در بند ۱۲-۴ انجام فیزیکی بخشهایی از مراقبتهای پیشگیری در داروخانه‌ها مانند واکسیناسیون‌، به فضای خاص نیاز دارد و عملاً مفهوم داروخانه را ملغی و تبدیل به درمانگاه خواهد نمود (ایراد عملیاتی و قانونی).

۹-در بند ۱۳-۴ برای انجام تست‌های تشخیصی سریع در داروخانه مکان مناسبی وجود ندارد و نیز تفسیر نتایج آزمایش با توجه به احتمال مثبت و منفی کاذب با پزشک معالج می‌باشد (ایراد عملیاتی و قانونی).

۱۰- هر درمانی حتی درمان ناخوشی‌های جزیی وقتی توسط هر یک از کارکنان سلامت تجویز شود باید مبتنی بر گرفتن شرح حال و معاینه باشد، بند ۱۷-۴ ورود داروخانه و نه حتی داروساز را به عرصه درمان مجاز کرده است که به معنی ایجاد مکانهایی در داروخانه است که عملاً با مفهوم درمانگاه هم‌پوشانی خواهد داشت، ضمن آنکه حسب قوانین موجود نیازمند مصوبه کمیسیون تأیید صلاحیت حرفه‌ای است (ایراد عملیاتی و قانونی).

۱۱- در سه بند ۱۲ ، ۱۳ و ۱۸ این مصوبه به حوزه صلاحیت بالینی شاغلین حرف پزشکی ورود کرده است که قانونا بر عهده کمیسیون تعیین صلاحیت حرفه‌ای است (ایراد قانونی).

۱۲- بر خلاف نام سند، به دلیل نامعلوم بودن چگونگی ثبت علائم و نشانه‌های بیمار و نیز محدوده تشخیص و تجویز داروساز مربوطه، مسئولیت انتظامی یا کیفری در عواقب سوء‌تشخیص و عوارض احتمالی نامعین و امکان پیگیریهای قانونی را ندارد (ایراد قانونی).

۱۳- استفاده از مفاهیمی همچون ناخوشی‌های جزئی بدون مشخص شدن حد و مرزهای بالینی درمانی که معادل otc (داروهایی که بدون نسخه داروساز مجاز است مستقیما عرضه کند) هم محسوب نمیشود (ایراد مفهومی و قانونی).

۱۴- از آنجا که ذهنیت سندنویسان نسبت به داروخانه در این سند به یک درمانگاه نزدیکتر است، نگرانی در خصوص چگونگی تداخل با بازار درمان گروه پزشکی بسیار شدید خواهد بود (ایراد مالی).

۱۵- امکان شکل‌گیری روابط مالی مبتنی بر عملیات تشخیصی و درمانی بین بیمار و داروخانه در حیطه خارج از کنترل و نظارت (ایراد مالی و قانونی).

نهم آبان ۱۳۹۸

شورای مدیران گروههای پزشکی
T.me/Medadmins
تماس با ما
@medadmin