جشن کلوپ پزشکان

جشن کلوپ پزشکان

جشن کلوپ پزشکان

اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی در جشن سالگرد تاسیس کلوپ پزشکان شرکت و از غرفه انجمن در انجا بازدید کردند