جلسه معارفه با ریاست خدمات درمانی جناب دکتر وجدان

جلسه معارفه با ریاست خدمات درمانی جناب دکتر وجدان

جلسه معارفه با ریاست خدمات درمانی جناب دکتر وجدان

جلسه معارفه با ریاست خدمات درمانی جناب دکتر وجدان که با حضور دکتر اردکانیان ، دکتر پارسای و خانم دکتر باقرنژاد از انجمن صنفی و دکتر وجدان و مسئول روابط عمومی بیمه خدمات درمانی در صبح سه شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ در دفتر ریاست بیمه خدمات درمانی برگزار گردید.
ابتدا انجمن صنفی پزشکان عمومی ، لزوم تشکیل آن ، اهداف و ترکیب هیئت مدیره آن توسط دکتر اردکانیان معرفی گردید. همجنین ضمن برشمردن مشکلات محدودیت های کاری پزشکان عمومی ، پر هزینه بودن خدمات تخصصی ، امکان ایجاد اولویت پرداخت با توجه به مبلغ کمتر خدمات عمومی و چنین مشکلات دیگر کاری پزشکان عمومی درخواست ایجاد یک کانال ارتباطی مستمر بین انجمن به عنوان نماینده پزشکان عمومی و بیمه خدمات درمانی برای بیان مسائل و کوشش در جهت حل آنها ارائه شد.
جناب دکتر وجدان ضمن خوش آمدگویی و تبریک تشکیل انجمن ، خود را یک پزشک عمومی معرفی نموده و از اهداف سازمان بیمه خدمات درمانی ارتباط با تشکل های پزشکی و همچنین تقویت بخش خصوصی را برشمردند.
همچنین از کارهای انجمن ، کوشش در جهت ارتقا جایگاه طب عمومی ، و ورود به بحث مداخله گران را مهم دانسته و در کنار آن ضلع سوم را سازمان نظام پزشکی اعلام نموده .
در مورد اعتبارات فرمودند که ردیف های بودجه خدمات درمانی برای بخش های مختلف جدا می باشد و لذا خیلی در نحوه پرداخت ها دست  مدیران باز نیست و لی میتوان برای موارد خاص کسانی که از طرف انجمن صنفی پزشکان عمومی معرفی میگردند تسهیلاتی قائل شد و در انتها جناب دکتر باقرزاده مسئول اداره نظارت و ارزشیابی بیمه خدمات درمانی را جهت ایجاد کانال ارتباطی و برقراری ارتباط مستمر بیان شده ، تعیین کردند.