جلسه معارفه با ریاست سازمان تامین اجتماعی جناب دکتر داستانی

جلسه معارفه با ریاست سازمان تامین اجتماعی جناب دکتر داستانی

جلسه معارفه با ریاست سازمان تامین اجتماعی جناب دکتر داستانی

جلسه با حضور دکتر اردکانیان ، دکتر واحدی جو ، دکتر پارسایی ، دکتر عابدی ، خانم دکتر باقرنژاد صبح پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ در دفتر دکتر داستانی برگزار گردید.

ابتدای اعضای انجمن صنفی پزشکان عمومی به معرفی خود و اهداف انجمن پرداختند و سپس به چند مورد از قبیل مشکلات کاربردی سامانه نسخ الکترونیک و لذا تقاضای وقفه تا ایجاد سامانه ای فراگیر ( مثلا از طریق وزارت بهداشت ) به جهت پرهیز از تکثر سامانه ها ، محدودیت های تجویز دارو و پاراکلنیک برای پزشکان عمومی ( مانند قلم انسولین ) که برخلاف شعار طرح ارجاع و کاهش هزینه ها ، باعث افزایش شیفت بی مورد بیماران به متخصصین و به دنبال آن انجام اقدامات پاراکلنیک پرهزینه شده است اشاره شد.

سپس دکتر داستانی صحبت و اشاره کردند که خودشان سالیانی به عنوان پزشک عمومی خدمت و با مشکلات آنان آشنایی دارند، همچنین به مشکلات طرح تحول و نرم افزار وزارتخانه اشاره و فرمودند که نرم افزار نسخ الکترونیک تامین اجتماعی ضریب بالاتری نسبت به مدل های مشابه داشته است.

همچنین برای محدودیت های تجویز، ایشان فرمودند بسیاری از قوانین بالا دستی و مربوط به مرکز و حتی بیشتر آنان مربوط به شورای عالی بیمه و برای تمامی بیمه هاست و می بایست مشکلات از سطوح بالا پیگیری شوند، البته مرکز استانی در انتقال مشکلات به بالاتر کمک خواهند کرد.

در انتها ایشان قول مساعد جهت ایجاد مسیری برای ارتباط و هماهنگی انجمن صنفی با دفتر اسناد پزشکی تامین اجتماعی برای انتقال مشکلات پزشکان عمومی را دارند.