حلقه مفقوده در نظام سلامت ایران !

حلقه مفقوده در نظام سلامت ایران !

حلقه مفقوده در نظام سلامت ایران !

حلقه مفقوده در نظام سلامت ایران !97-02-c07-2160

بر اساس آمار رسمی ارائه شده توسط سازمان نظام پزشکی پنجاه درصد پزشکان عمومی به کارهای دیگری بجز طبابت اشتغال دارند .یعنی از 80 هزار پزشک عمومی 40 هزار نفر از آنها  به کار دیگری غیر از کاری که برای آن آموزش دیده و تربیت شده اند مشغولند !!

 با یک محاسبه ساده اگر فقط هزینه هایی را که مستقیماَ برای تربیت این تعداد پزشک غیر شاغل در حرفه ی پزشکی صرف شده است را در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که چه زیان بزرگی بر سرمایه های کشور وارد شده است .

اتلاف عمر و استعدادِ بهترین و با استعداد ترین جوانانِ کشور و هزینه های غیر مستقیمی که خانواده ها و جامعه برای تربیتِ این افراد متحمل شده است ، قابل محاسبه با هیچ معیار و شاخصی نیست .

 • علت این مشکل در کجاست و چه کسی مقصر است ؟
 • وضعیت سایرکشورهای دنیا چگونه است ، آیا در کشورهای مترقی هم با منابع انسانی و مالی خود اینگونه عمل می کنند ؟

نظام سلامت دارای سه رکن اصلی است :

 • گیرندگان خدمات سلامت به عنوان رکن اصلی
 • ارائه دهندگان خدمت ( پزشکان و پیراپزشکان و سایر حرف وابسته ....)
 • سازمانهای هماهنگ کننده و فراهم کنندگان بستر ارائه خدمات ( وزارت بهداشت و درمان ، بیمه ها و .....)

چرا در ایران هر سه رکن نظام سلامت از وضعیت موجود رضایت کافی ندارند ؟

ارائه دهندگان خدمت از سازمانهای مجری شاکی هستند و سازمانهای مجری از ارائه دهندگان خدمات همیشه طلبکار هستند !! و بیماران از هر دو رکن دیگر ناراضی !!

این چرخه معیوب چرا اصلاح نمی شود و به عبارت دیگر از کجا باید اصلاح شود ؟

به عقیده بیشتر کارشناسان و دلسوزان نظام سلامت این روند معیوب قابل اصلاح است به شرطی که موارد زیر به انجام برسد :

 • اجرای صحیح نظام سطح بندی خدمات سلامت
 • احیاء جایگاه مهم پزشکان عمومی در خط مقدم ارائه خدمات سلامت
 • تغییر شیوه پرداخت از بیمار محوری به سلامت محوری
 • استفاده صحیح از نظام ارجاع و پسخوراند با استفاده از همه ظرفیت های موجود اعم از بخش خصوصی ، خیریه و دولتی
 • ایجاد شبکه ملی سلامت بر بستر اینترانت ملی و پرونده الکترونیک سلامت برای همه آحاد جامعه
 • اتصال همه سامانه های مرتبط به شبکه ملی سلامت و پرونده الکترونیک سلامت
 • حذف کارهای موازی و مدیریت منابع صرف شده در این امور مثل سامانه های متعدد الکترونیک
 • جلوگیری از ورود سایر ادارات و ارگانهای غیر مسئول به حوزه وظایف وزارت بهداشت و درمان

اما شاه کلید و حلقه اصلی گم شده در این بین :

احیاء جایگاه طب عمومی در خط مقدم ارائه خدمات با نگاه سلامت محوری می باشد

به قلم : دکتر محمدرضا واحدی جو  پزشک عمومی اردیبهشت 98