دعوت از مجمع انجمن های پزشکی خراسان توسط سازمان نظام پزشکی مشهد

دعوت از مجمع انجمن های پزشکی خراسان توسط سازمان نظام پزشکی مشهد

دعوت از مجمع انجمن های پزشکی خراسان توسط سازمان نظام پزشکی مشهد

سازمان نظامی پزشکی مشهد از روسا و دبیران انجمن های علمی تخصصی و انجمن های صنفی جامعه پزشکی خراسان رضوی برای شرکت در جلسه مجمع انجمن ها دعوت بعمل آورد.

 

  • جلسه ماهیانه مجمع انجمن ها
    روز پنج شنبه 
    25 مهرماه. 1398
    ساعت 12:00 ظهر

در محل سازمان نظام پزشکی برگزار می گردد .

  • محورهای جلسه:
۱- لایحه ممنوعیت تاسیس مطب و فعالیت پزشکان، وکلا و مهندسین در اماکن مسکونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد 
 
۲- مالیات 
 
۳- پرونده الکترونیک و نظام ارجاع در استان خراسان رضوی 
 
۴- خدمات پزشکی رایگان / تضعیف جایگاه پزشکی
 
۵- آیین نامه اخلاق پزشکی / تشکیل کمیسیون استانی اخلاق پزشکی
 
دکتر حاتمی
معاون فنی؛ نظارت و آموزشی
سازمان نظام پزشکی مشهد