فعالیت صنفی چیست و فعال صنفی کیست؟

فعالیت صنفی چیست و فعال صنفی کیست؟

فعالیت صنفی چیست و فعال صنفی کیست؟

فعالیت صنفی چیست و فعال صنفی کیست؟

به قلم : دکتر محمدرضا واحدی جو

تعدادی از همکاران ما در جامعه پزشکی به لحاظ بهره مندی از ابزارهای ارتباطی کمال گرا و پیش رو هستند و در چنین فضایی تلاش می کنند تا خود را از حد مشارکت صرف دربحث های عادی که نوعاً جنبۀ وقت گذرانی و سرگرم کننده دارد ، بالاتر قرار داده و در فضای مجازی مثل تلگرام فعال هستند ، و در امور مختلف نظریه پردازی می کنند .

آیا با توجه به آنچه توصیف شد  این افراد را لزوما  یک فعال صنفی باید بدانیم؟  پاسخ تا حدودی منفی است. 

اگرچه این نوع افراد را می توان افراد واجد نگاه و منظر صنفی دانست ، لیکن یک فعال صنفی کسی است که در یک تعریف ساده بتواند بر معادلات صنفی اثر گزار باشد.

یک فعال صنفی اینگونه نیست که در گوشۀ خانه و به صورت گوشی به دست و یا پشت رایانه نشسته باشد ، بلکه او به مسائل صنفی مسلط است و در اطراف و اکناف امور صنفی خود سرک می کشد و تلاش می کند تا اطلاعات دقیق تر را از منابع مستقیم استحصال نماید و با مجموعه و طیفی گسترده از فعالان هم تای خود در ارتباط مستقیم و رودرو باشد.

عضویت در تشکل های صنفی ، عضویت در کمیسیون های انجمن پزشکان ، حضور یافتن در فعالیت های قابل مداخله ، شرکت موثر در همایش ها و نشست ها با موضوعات صنفی و یا در سطحی بالاتر تاسیس تشکلی صنفی و اداره آن نمونه ای از فعالیت هایی است که می توان با توجه به آنها فعالان صنفی را علاوه بر شاخص پیش گفته یعنی تاثیر گزاری و جریان سازی ، باز شناخت

در نهایت باید یاد آور شد که یک فرد فعال صنفی همواره با تذکرات بجای خود نقش مهم خود را بخوبی ایفاء می کند  

فعالیت صنفی آنقدر مهم و قابل احترام است که نباید با بسط دایره مصادیق آن از ارزش و اعتبارش کاسته شود . البته تردیدی نیست که همه کسانی که در حوزه صنفی فعالیتی ولو به اندازه یک کامنت یا اظهار نظر ساده دارند حتما در خود ، احساس مسئولیت نموده اند . بنابراین بهتر است با در نظر داشتن تعریف درست فعالیت صنفی و عدم بسط دست و دل بازانه دایره مصادیق آن ، عملا سطح تلاش و تاثیر افراد را یک کاسه نکنیم،  چراکه در این صورت بتدریج انگیزه فعالان واقعی صنفی ناخودآگاه و نامحسوس تنزل می یابد . وقتی افراد می بینند شخصی بدون هویت مشخص و بدون اینکه از عقبه فعالیت مشخصی برخوردار باشد ، به راحتی و بدون پذیرش مسئولیت ، در همه امور اظهار نظر می کند ، بعد از مدتی یک لشگر موسوم به فعالان صنفی درست می شود که بیش از آنکه فعال واقعی باشند ، در واقع کاغذی و مجازی و اعتباری هستند. 

نتیجه گیری : کسانی که فقط در فضای مجازی تنها با اظهار نظر های خلق الساعه و موردی احساس میکنند کار صنفی می کنند را نباید به عنوان فعالان صنفی تلقی کرد هرچند فی نفسه عمل آنها ولو به اندازه یک اظهار نظر ساده قابل احترام است ولیکن نمی توان عنوان فعال صنفی را به این قبیل افراد اطلاق نمود .

رفع موانع کسب کار و مشکلات صنفی پزشکان نیازمند فعالیت صنفی موثر و حضور فعال و تأثیرگزار همه اعضاء در این عرصه خواهد بود ، این مهم محقق نمی شود مگر در سایه :  

  همدلی ، هم افزایی و همگرایی