کمیسیون-تبلیغات-و-روابط-عمومی


کمیسیون تبلیغات و روابط عمومی

ریاست کمیسیون : دکترمهین مالکی دبیر کمیسیون : دکتر سعید غلامی اعضای ناظر : دکتر سعید اردکانیان ، دکتر مریم باقرنژاد اعضا : دکتر الهام اشراق ، اقای صالح عدالتی ، اقای اردلان قدرتی و ارسلان قدرتی