مشخصات محمد عابدی

محمد عابدی

محمد عابدی

پوست و زیبایی

نظرات ودیدگاه ها


سوابق آموزشی و پژوهشی

سوابق علمی و مقالات

سوابق شغلی و اجرایی

1- نماینده کارفرمایان در هیئت های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشهد 2- مدیرعامل شرکت ارمغان بهداشت پویا 3- مؤسس کلینیک تخصصی پوست و مو هما

افتخارات