مشخصات محمودرضا آزاد

محمودرضا آزاد

محمودرضا آزاد

هومیوپاتی

نظرات ودیدگاه ها

asd


سوابق آموزشی و پژوهشی

1- هیپنوتیسم و هیپنوتراپییست ، انجمن هیپنوتیسم ایران، از سال ۱۳۷۲ 2- پزشک هومیوپات، انستیتو علمی هومیوپاتی فرانسه سال ۱۳۸۷ 3- دیپلم بین دانشگاهی روانپزشکی و مشاوره، دانشگاه پاریس ۱۲، سال ۱۳۹۳

سوابق علمی و مقالات

asd

سوابق شغلی و اجرایی

کلینیسین، مطب خصوصی

افتخارات

شرکت و ارائه مقاله در کنگره جهانی هومیوپاتی، پاریس، سال ۲٠٠۸