همایش ها

اولین همایش علمی و پژوهشی ملی با عنوان نقش صنعت گردشگری به ویژه گردشگری سلامت در اشتغال سالم و توسعه پایدار

اولین همایش علمی و پژوهشی ملی با عنوان نقش صنعت گردشگری به ویژه گردشگری سلامت در اشتغال سالم و توسعه پایدار

اولین همایش علمی و پژوهشی ملی با عنوان نقش صنعت گردشگری به ویژه گردشگری سلامت در اشتغال سالم و توسعه پایدار در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۷ توسط موسسه فرهنگی و هنری (مدرسه اولیا) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرج برگزار گردید.

گزارش کار

هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : دکتر سعید اردکانیان
تحصیلات : دکترا
سمت : رییس هیات مدیره
مشاهده پروفایل

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد عابدی
تحصیلات : دکترا
سمت : نایب ریيس
مشاهده پروفایل

نام و نام خانوادگی : دکتر مریم باقرنژاد
تحصیلات : دکترا
سمت : دبیر
مشاهده پروفایل

نام و نام خانوادگی : دکتر محمدرضا واحدی جو
تحصیلات : دکترا
سمت : خزانه دار
مشاهده پروفایل

نام و نام خانوادگی : دکتر محمودرضا آزاد
تحصیلات : دکترا
سمت : بازرس
مشاهده پروفایل

نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا مشایخ
تحصیلات : دکترا
سمت : عضو هیات مدیره
مشاهده پروفایل

نام و نام خانوادگی : دکتر حسین صدری زاده
تحصیلات : دکترا
سمت : عضو هیات مدیره
مشاهده پروفایل

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد مهدی رضامند پارسائی
تحصیلات : دکترا
سمت : عضو هیات مدیره
مشاهده پروفایل

نام و نام خانوادگی : دکتر علی اکبر رئوف صائب
تحصیلات : دکترا
سمت : عضو هیات مدیره
مشاهده پروفایل